sharifsazehlogo

زمانی که مقاوم سازی ساختمان برای بالابردن ضریب ایمنی در برابر زلزله مد نظر است ما تلاش می کنیم تا هزینه ساخت و ترمیم و همچنین زمان آن را کاهش می دهیم ، با طراحی بر اساس سطح عملکرد بازدهی سیستم را افزایش می دهیم و ظاهر تاریخی و اصیل سازه را حفظ می کنیم. راه حل های بکر مقاوم سازی نیازمند خلاقیت و تجربه هستند که سیستم سازه موجود را با متریال های سازه ای جدید ترکیب کنند تا به مقاومت ایده آل در عین بهینه بودن سیستم دست یابند. تجربه ما شامل مقاوم سازی سازه های خشتی و بنایی غیر مسلج تا سازه های بتن مسلح و فلزی است. خلاقیت ما منجر به راه حل هایی همچون کم کردن جرم سازه برای رسیدن به ظرفیت سازه ای کمتر در سازه موجود، پنهان کردن قسمت ها و اجزا مقاوم سازی در سازه های تاریخی، دیافراگم های مکمل و فریم های داخلی در معرض دید به نحوی که ارزش معماری پیدا کنند، دیوارهای حائل خارجی، قاب فلزی جدید که پیرامون سازه قدیمی گسترش مییابد و آن را در بر می گیرد.

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای