sharifsazehlogo

در بسیاری موارد بیش از یک راه حل منطقی، ایمن و قابل قبول می تواند برای هر پروژه مد نظر قرار گیرد. مهندسی ارزش می پرسد کدام یک از راه حل های مورد قبول اقتصادی تر است؟ این فرآیند همچنین سبب طرح سوال مهم تر و پایه ای ترمی شود که آیا طرح دیگری که کاملا متفاوت و بهتر از طرح حاضر وجود دارد؟ به منظور پاسخ دهی به هردو سوال، تجربه کافی لازم است. متخصصین سازه ما به اندازه کافی از نظر فنی پیشرفته و با تجربه در گستره وسیعی از انواع پروژه ها، مصالح و روش های ساخت هستند و به این ترتیب قادرند در هر پروژه ای توصیه های فنی- مهندسی در جهت اقتصادی و بهینه کردن پروژه ارائه دهند.

بهینه سازی و ​مهندسی ارزش